Kotlovi na pelet BIOMAX PRO 25 kW Radijator Inženjering

491.967 RSD

Kotlovi na pelet Radijator Kraljevo

Opis

Kotlovi na pelet BIOMAX PRO 25 kW Radijator Inženjering pripadaju grupi kotlova gde masa koja sagoreva dolazi u komoru za sagorevanje bočno (gorionik). Prilikom transporta peleta od silosa do ložišta, pelet prolazi kroz gornju i donju spiralu, kao i ćelijasti transporter između njih. Na tom putu nigde nema dugog slobodnog pada peleta, već je on uvek potiskivan silom pužne osovine. Ovo je važna osobina kojom se obezbeđuje pouzdan rad čitavog sistema.

Izmenjivač je tropromajni izgrađen od vertikalno postavljenih cevi. Unutar cevi postavljeni su spiralni turbulatori koji imaju dvostruku funkciju. Prva je da povećaju izmenu dimnih gasova i izmenjivača, a druga mehaničko čišćenje zidova cevi. Pomeranje turbulatora u cevima ostvaruje se radom elektro motora čijim se radom u određenim vremenskim intervalima upravlja preko automatike.

U osnovi kotla u zoni ispod ložišta, nalazi se pužna spirala koja pepeo izbacuje u kantu za pepeo. I ta pužna spirala je motorna, njenim radom se upravlja preko automatike.

Stepen korisnosti na pelet je preko 92%.

Zahvaljujući odličnim nivoima emisije čestica, BIOmax PRO ispunjava sve zahteve Evropske Unije za 2020-u godinu (EN303-5).

Kotlovi na pelet BIOMAX PRO 25 kW Radijator Inženjering poseduju ugrađeni bakarni izmenjivač za termičko osiguranje. Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi kvaliteta ST 35.4 i kotlovskih limova debljine  5 mm. Limovi su kvaliteta 1.0425 EU standard odnosno P265GH standard EUII.

Pogledajte ponudu prateće opreme i koje proizvode izabrati. Ostali kotlovi na pelet Radijator Inženjering

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Kotlovi na pelet BIOMAX PRO 25 kW Radijator Inženjering“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.